Değerli Üyelerimiz, Saygi değer Kardeşlerimiz, DITIB Düsseldorf Oberkassel Beyazıt Camii'sinin Internet Sitesine hoş geldiniz.
 

 

Değerli Üyelerimiz Camimizin yıkılıp yeniden yapılması için hazırlıklar başlatılmıştır . Allah‘ın izni ile yıkımına 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlanacak , İnşallah 2 ay icerisinde de camii inşaatımıza başlayacagız.
Oberkassel Beyazit Camii inşaatımız için bagışlarınızı bekliyoruz inşallah .

 

Bagışlarınız için hesap Numaramız :


Ditib Türkisch Islamische Gemeinde 
IBAN : DE51 3005 0110 0053 0056 25
BIC : DUSSDEDDXXX ( Düsseldorf)
Bank : Stadtsparkasse Düsseldorf

 

CAMİİ VE MESCİDLERLE İLGİLİ AYETLER :

-Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. (Tevbe 18)

-Ta ilk gününden temeli takva üzerine kurulan mescid, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Onun içerisinde temizlenmeyi seven kişiler vardır. (Tevbe 108)

-Allah’ın mescidleri içinde, Allah’ın isminin anılmasını men eden ve o mescidlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır ? işte o zalimler yok mu, onların bu mescidlere korka korka girmekten başka    hakları yoktur. Bunları yapan o zalimlere, dünyada büyük bir felaket ve mahrumiyet, ahirette de büyük bir azap vardır.” (Bakara 114)

-Mescidler şüphesiz Allah’ındır. Öyleyse oralarda Allah’a yalvarırken başkasını katmayın. (Cin 18)

CAMİİ VE MESCİDLERLE İLGİLİ HADİSLER :

-Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescid yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar. (Buhari, Salat 65, Müslim, Mesacid 4)

-Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur. (Sahih-i Buhari Cilt 2, sayfa 625)

-Beldelerin Allah’a en sevimli yerleri mescidlerdir.  (Müslim Mesacid, 288)

-Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlarda gök ehlini aydınlatırlar. (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)

-Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü’min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler.” (Tirmizi, Tefsir, Sure 2. H. No 3092)

 

 

Değerli Müslümanlar, “Camiye Üye Olun, Üye Bulun”

Cami olmadan cemaat olmaz, cemaat olmadan da cami kendisinden beklenen fonksiyonları icra edemez. İmanında ve ibadetlerinde samimi olan Müslümanların, camilerini ilk adresleri olarak bilerek gerektiğinde camilerin inşa faaliyetlerinde, mümkün mertebe cemaat halinde camilerde ibadet ederek, bu mukaddes mekanları ayakta tutmalıdırlar.

Avrupa’da inşa edilen camilerimizin, mevcut cemaatlarının dışında kendilerini ayakta tutacak başka imkanları yoktur. Onun için de hem madde hem de mana cihetiyle bu mabetlerin ayakta durmaları, cemaat desteği ile mümkündür. Bundan dolayıdır ki, Düsseldorf- Oberkassel Türk İslam Cemiyeti  “Camiye Üye Ol, Üye Bul” sloganı ile bir kampanya başlatmış bulunmaktadır. Halen mahallesindeki camiye üye olmamış bir kardeşimiz varsa, hemen üye olsun, eğer camiine kendisi üye ise, bir başka kardeşimizin üye olmasına vesile olsun. Çünkü “hayırlı bir işe öncülük etmek o hayrı işlemek” gibidir. Diğer kardeşleri üye olduğu halde kendisi üye olmayan bir kardeşimiz, aynı zamanda caminin hizmetlerinden de istifade ediyorsa, unutmasın ki, üye kardeşlerine borçlu kalıyor demektir. Bunu da aklımızdan çıkarmıyalım.

“Kim Allah rızasını kazanmak için bir mescid yaparsa, Allah ona cennette bir köşk yapar.”

Şimdiden ilginiz için teşekkür ederiz. Yüce Yaradan yar ve yardımcımız olsun!     |   Düsseldorf- Oberkassel Türk İslam Cemiyeti  Yönetim Kurulu

 

Secde-i Sehiv Nedir Ve Ne Zaman Yapmak Lazımdır

Secde-i sehiv, Vacibin sehven, unutularak terkinde lazım gelir. Vacibin sehven-terki, vacibin yerini değişerek evvel veyahut sona bırakmak, veyahut ziyade ve eksik yapmak suretlerinden biri ile olur. Farz-ın tehiri de, vacibin terki demektir.

Namazın içindeki vaciplerden biri bu suretle terk olunup da yine namazda iken hatırına gelirse namazı kılıp imam sağ tarafına ve yalnız kılan kimse iki tarafına selâm verdikten sonra sol tarafına selam vermeden tekrar “Allah-u Ekber diyerek biri biri ardı sıra iki defa secdeye varır, ikinci secdeden sonra oturup “Ettehiyyatü, Allahümme salli Allahümme barik, Rabbena âtina” dualarını okuyarak her iki tarafına selâm verir. İşte buna secde-i sehiv denir ki, unutma secdesi demektir. Eğer selâm verdikten sonra secde-i sehiv yapmayı da unutur ve yüzünü kıbleden çevirip yerinden kalkar, yahut konuşursa namaz yine namazdır. Fakat dediğim gibi sevabı noksandır.

Eğer selâmı verdikten sonra hatırına gelmiş ve yüzünü kıbleden çevirmemiş ve konuşmamış ise yine secde-i sehiv yapar.
Vaciplerden birini bile bile terk etmiş ise namazı yeniden kılmak lâzımdır. Kılınmazsa keraheti tahrimiye ile mekruhtur. Vacibi bile bile terk etmekle ikabe müstahak olur. Namaz içinde iken kaç rekat kıldığında şüpheye düşer ve evvelden böyle bir şey olmamış ise namazı bâtıl olur. Yeniden kılmak lazımdır. Selâm verdikten sonra şüphe etmiş ise bu şüpheye itibar yoktur. Meğerki noksan kıldığına dair kendisinde kanaat hasıl olsun !. Böyle olursa yeniden kılar.

Eğer çok defa şüphe arız olursa, zannı galip ile amel eder. Bir cihetini kestiremezse az tarafını alıp her rekâttan sonra oturur ve en sonra secde-i vehiv yapar.

Meselâ ; Bir rekât mı, iki rekât mı kıldığında şüphe ederse bir kıldığına hükmederek farz veyahut vacip olan oturmayı terk etmiş olmamak için ondan sonra sonu zannettiği her rekâta oturur, ve ettehiyyatü okur. Meseleyi tasvir edelim : Dört rekât olan namaz da secdeye vardığı zaman bir rekât mı iki rekât mı kıldığından şüphe edip bir tarafı kestirememiş olan kimse bir rekât kıldığına itibar eder. Fakat iki rekât kılması da muhtemel olduğundan oturup “Ettehiyyatü” yi okuduktan sonra kalkıp bir rekât daha kılarak tekrar oturup “Ettehiyyat„ dan sonra bir rekât daha kılıp yine oturur. Bundan sonra, bir rekât daha kılıp oturur. Simdi dört rekât kıldığında asla şüphe kalmadı. Yalnız beş rekât kılmış olması ihtimali vardır. Her rekât başında oturduğu için öyle de olsa sahihtir. Sonra secdeyi sehiv yapar.

 

 

 

 

 Namazda Okunan Dualar

Fatiha Suresi

1-7.gif

-OKUNUŞU-
Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin)

MÂNÂSI
Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. O'na mahsustur. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen'den yardim dileriz. Bizi dogru yola hidâyet eyle. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna, ki onlar ne azip sapmis, ne de gazabina ugramislardir. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!)

AÇIKLAMA
Fatiha Suresi,Mekke'de inmistir. 7 ayettir. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan, açan manasinda "Fatiha" denilmistir.

Fil Suresi

ch105.gif

OKUNUŞU
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

MÂNÂSI

Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi, saman) gibi kiliverdi.

AÇIKLAMA
Fil Sûresi,Mekke'de nazil olmustur. 5 ayettir. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir.~

Kureyş Suresi

kureys_suresi.gif

OKUNUSU
Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

MÂNÂSI

Kureyş'in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için; hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için, onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler; - O (sahip) ki, onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi.

Maûn Suresi

maun_suresi.gif

OKUNUŞU
Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâûn.

MÂNÂSI

Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler.)

Kevser Suresi

kevser_suresi.gif

OKUNUŞU
Innâ e'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne şânieke hüvel'ebter.

MÂNÂSI

Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) in kendisidir.

Kâfirun Suresi

k_firun_suresi.gif

OKUNUŞU
Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

MÂNÂSI
De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a. Size dîniniz, bana da dînim.

AÇIKLAMA
Kafirun Suresi, Mekke'de nazil olmustur. 6 ayettir. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir.

Nasr Suresi

nasr_suresi.gif

OKUNUŞU
Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ.

MÂNÂSI
Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi); ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder.

AÇIKLAMA
Nasr Suresi, Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. 3 ayettir. Nasr yardim demektir. Sure de Allah'in Hz. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Islam zaferini haber verir. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir.

Tebbet Suresi

tebbet_suresi.gif

OKUNUŞU
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

MÂNÂSI

Ebû Leheb'in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!). Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi. O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da!

İhlas Suresi

ihlas_suresi.gif

OKUNUŞU
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

MÂNÂSI

De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir, her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur. O, dogurmadi ve dogurulmadi. O'na hiçbir sey denk de olmadi.

Felak Suresi

felak_suresi.gif

OKUNUŞU
Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

MÂNÂSI
De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim.

AÇIKLAMA
Felak Suresi, Mekke'de nazil olmustur. 5 ayettir. Felak, sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir.

Nas Suresi

114nas.gif

OKUNUŞU
Kul e'uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

MÂNÂSI
1. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine,
2. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3. Insanlarin Ilâhina.
4. O sinsi vesvesenin serrinden,
5. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar.
6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim!

AÇIKLAMA
Nas Suresi, Mekke'de nazil olmustur. 6 ayettir. Nas insan demektir.

Namazda Okunan Dualar

ÂYETÜL KÜRSİ
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

KISACA MÂNÂSI:Allâh, O Allâh'dir. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok, yalniz O; daima yasayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur.
Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur.
Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini, isleyenlerini, geçmislerini, geleceklerini bilir.
Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir; baska bir sey bilemezler.
O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu, bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez.
O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir...


Sübhâneke

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak.

MÂNÂSI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim; Sen'in adin mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur."
 

Ettehiyyâtü

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

KISACA MÂNÂSI:Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. Ondan baskasina ibâdet olmaz. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur; yine sahadet ederim ki; Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir.
 

Allahümme Salli

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Inneke hamîdün mecîd.

KISACA MÂNÂSI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina), Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi, rahmet et. Muhakkak ki Sen ögülmüs, ögülmeye lâyik ve sanlisin.
 

Allahümme Bârik
Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Inneke hamîdün mecîd.

KISACA MÂNÂSI:Allâh'im: Muhammed'i ve âlini, Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. Süphe yok ki, ögülmüs yalniz Sen'sin, gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin!

KUNUT DUALARI

(Allahümme innâ nesteînüke)
Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

KISACA MÂNÂSI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz, günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz.Allâh'im, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz; verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz.
Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz, onunla olan rabitamizi keseriz.


(Allahümme iyyâke na'budu)

Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.

KISACA MÂNÂSI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz, yalniz Sana secde eder, yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. Ibâdetini sevinçle yapariz, rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. Süphe yok ki, azabin kâfirlere ulasir.
 

RABBENA

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

KISACA MÂNÂSI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan Allâh'im, rahmetinle ates azabindan koru.
 

Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab.

KISACA MÂNÂSI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni, anami ve babami ve mü'minleri yarliga; günahlarimizi affet

 

KUTLU DOGUM HAFTASI 2013

 

KUTLU DOGUM HAFTASI 2012

 

ESKI ÖGRENCILER 2007

 

KADIR GECESI 2009

Camii VE ÜYELER

TURNUVA ESINTILERI

 

Camii VE ÜYELER Camii VE ÜYELER PIKNIK VE SPOR

 

DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Düsseldorf-Oberkassel e.V.

Hansaallee 376,  40547 Düsseldorf , Telefon: 0211 5381670,  Fax: 0211 69544777, Amtsgericht Düsseldorf VR 6617

Webmaster: TANER TÜRKYILMAZ