Kalbin anatomisi/mükemmel bir pompa olarak örgütleniş ve daha ötesi
Kalp, göğüs ön duvarı arkasında, iki akciğer arasında yer alır. Kas dokusundan oluşmuştur. Sağda ve solda birer kulakçık(atrium) ve karıncık(ventrikül) olmak üzere dört boşluktan oluşur. Temel işi kanı pompalamak olan hayati bir organdır. Sağdaki kulakcık ve karıncığı triküspit kapak; soldaki kulakcık ve karıncığı ise mitral kapak ayırır. Kalbin sol karıncığının bitimi ile kalpden çıkan ve insanın en büyük atardamarı olan aort damarının başlangıcı arasında aort kapağı vardır. Benzer olarak pulmoner kapak sağ karıncık-pulmoner damar arasındadır. Kalbin sağ sistemine tüm vucutdan gelen kanı toplayan damarlar(vena cava) açılır. Bu kan akciğer atardamarları ile sağ sistemden ayrılır(Pulmoner arter). Akciğerlerden akciğer toplar damarları ile dönen kan sol kulakcık ve sol karıncığı dolaşarak aort damarları ile tüm vücuda pompalanır. Kalbin dış yüzünü çepeçevre bir zar kaplar.

 


 


 

Dolaşım sistemi/Bir şehri tüm ücra köşelerine kadar her dakika tekrar dolaşmak
En küçük yaşayan birim olan hücrenin nefes alması ve beslenmesi gerekir.Besinlerin ve oksijenin kullanımından doğan atıkların da uzaklaştırılması gerekir.Bu süreğen işlevi kan üstlenir.Akciğerlerde karbon dioksitden arınan kan oksijenle yüklenir.Bir ağacın dalları gibi biçimlenmiş olan en büyük çaptan giderek incelen ve kılcal damarlara dönüşen bir damar ağı ile, bu oksijeni tüm dokulara igereksinimi ve önceliği oranında dağıtır.Elbette bir de dönüş yolculuğu vardır.Benzer bir toplardamar ağı örgütlenişi içinde;ama bu defa kılcal damarlardan enbüyük toplar damarlara ulaşarak kalbin sağ kulakcığına ulaşır.Buradan sağ karıncığa geçer ve yeniden oksijenlenmek üzere akciğerlere pompalanır. Akciğerlere gidiş ve tazelenerek tekrar kalbe dönüş büyük kan dolaşımının bir minyatürü gibidir.

 

Kalp Odacıkları-Kalp Kapakları, Kalp Uyarı ve İletim Sistemi

 


 

Kalbi Besleyen Damarlar (Koroner Arterler)
Kalp Krizi bu damarların tıkanması sonucu olur. Damar tıkanınca; o damarın kanı ilettiği bölgelere artık besin maddeleri ve oksijen gidemeyeceği için bu bölgeler ölür ve kasılma düzeni bozulur ve kalp pompa işini yeterince yapamaz.

Bir damarın önemi beslediği kalp kası bölgesine bağlıdır. Tıkanan önemine göre kalpte oluşan hasar az yada büyük olur.

 

Koroner damarlar/kalbi besleyen su şebekesi yada kalp kendini nasıl besler?
Kalp de tıpkı diğer organlarda olduğu gibi hücrelerden oluşur ve oksijenlenmesi/kanlanması gerekir.Her nekadar kalbin her dört odacığı da kanla dolu olsada kalp beslenmesini kendi içindeki kanla değil; aort damarından ayrılan sağ ve sol koroner arterlerden beslenir.Sağ koroner atardamar sağ kulakcık ve karıncığı ve iki karıncık arası bölmenin arka kısmını besler.Sol ana damar cirkumflex ve sol-ön-inen damar adldrı verilen iki damara ayrılır.Cirkumflex arter sol kulakcığı,sol karıncığın yan ve arka kısımlarını kanlandırır.Sol-ön-inen arter ise sol karıncığın ön yüzünü ve iki karıncık arası bölmenin ön kısmını besler.

  

Kalbin elektrik sistemi/canlı quartz yada ritm,benim işim
Bir kalp atımı, kalbin sağ kulakçığında yerleşmiş olan ve sino-atrial düğüm adı verilen özelleşmiş bir hücre demetinden oluşan bölgenin elektriksel bir uyarı çıkarması ile başlar.Bu bölge kalbin doğal pili olarak bilinir(pace-maker)

Sino-atrial düğümden çıkan bu uyarı kalbin heriki kulakçığı boyunca yayılarak kalbin elektrik sisteminin bir başka özelleşmiş bölümüne atrio-ventriküler düğüme gelir.Bu uyarı ile kulakçıklar kasılarak içlerindeki kanı karıncıklara gönderirler Elektrik iletisi A-Vdüğümde karıncıklara ulaştırılmadan önce kısa bir süre bekletilir.

His-Purkinje sistemi adı verilen bir elektriksel ağ ile ,uyraı tüm karıncıklara yayılır. Bu uyarı ile heriki karıncık kasılarak kanı akciğer ve vücuda pompalar.

Sino-atrial düğüm tekrar başka bir uyarı çıkararak yeni bir döngüyü başlatır.

 

Vücüdumuz kendisini kalp krizine karşı nasıl korur?
Kalbi besleyen damarların daralma yada tıkanıklıklarında vücudun koruma mekanizması .Koroner arterler kısmen daraldığında vücudumuzda kalp kasına giden kan miktarını arttırma özelliği vardır.Diğer komşu damarlar genişleyebilir ve ince damarlar hastalıklı bölgeye daha çok kan getirebilmek için açılabilir.Bunlara kollateral dolaşım denir.Eğer kollateral dolaşım iyi gelişirse anginal ağrılar azalabilir hatta kaybolur.Kalp kasına bu ekstra kan akımı kalp krizini önleyebilir,eğer kalp krizi olursa daha küçük bir bölge hasar görür ve daha zararsız olabilir.

 

Bu bilgiler sadece sağlık hakkında daha geniş ve doğru bilgilenmenizi amaçlar. Sağlık probleminiz olduğunu fark eder etmez kendi kendinizi tedavi etmeye çalışmak yerine lütfen gecikmeden doktorunuza başvurunuz!

Kaynak:www.bayindirhastanesi.com.tr