ANSİKLOPEDİK İSİM SÖZLÜĞÜ

KISALTMALAR:

Tür. = Türkçe.
Ar. =Arapça.
Fars. = Farsça.
Yun. = Yunanca.
İbr. = İbranice.
Fran. = Fransızca.
Lat. = Latince
Süry. = Süryanice
İtal. = İtalyanca
t.a.i. = Türkçe-Arapça isim.
a.t.i. = Arapça-Türkçe isim
t.f.i. = Türkçe-Farsça isim.
f.t.i. = Farsça -Türkçe isim
a.f.i. = Arapça-Farsça isim.
f.a.i. = Farsça - Arapça isim
Er. - = Erkek
Ka. = Kadın
bkz. = Bakınız.

Kaynak: ANSİKLOPEDİK İSİM SÖZLÜĞÜ

Abdurrahman DİLİPAK, Asiye DİLİPAK - Nevin MERİÇ